Zásady ochrany osobních údajů

Platí od: 18. ledna 2018

Poslední aktualizace: 10. září 2020

1. Obecné

Jako správce údajů máme podle předpisů o hazardních hrách zákonnou povinnost zpracovávat osobní údaje hráčů, abychom hráčům umožnili účastnit se kasinových her a poskytovali jim doplňkové služby. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké osobní údaje od hráčů shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je využíváme.

Webové stránky www.7bitcasino.com (dále jen “kasino”, “webové stránky”, “společnost”, “my”, “nás”, “naše”) vlastní a provozuje společnost Dama N.V., registrovaná a založená podle zákonů Curacao. Společnost Dama N.V. je licencována a regulována společností Antillephone N.V. (licence č. 8048/JAZ2020-013). Registrační číslo společnosti Dama N.V. je 152125 a její sídlo je Julianaplein 36, Willemstad, Curaçao. Friolion (Friolion Limited je dceřinou společností společnosti Dama N.V., která jedná jako zástupce jménem společnosti Dama N.V., registrovaná na Kypru, se sídlem Leandrou, 12A 3086, Limassol, Сyprus, a registračním číslem ΗΕ 419102.
Je výhradní odpovědností hráče, aby se informoval o platných zákonech a předpisech dané jurisdikce pro online hazardní hry. Společnost Dama N.V. je oficiálně registrována vládou Curaçaa jako poskytovatel informací, který je ze zákona oprávněn provozovat online hazardní hry z Curaçaa. Licencování a dohled nad hraním na dálku zajišťuje společnost Antillephone N.V. Všechny platby u společnosti Paysafe se provádějí prostřednictvím společnosti Dama N.V.

Pokud se nacházíte v EHP, můžete také kontaktovat našeho zástupce v EHP ohledně jakýchkoli dotazů na ochranu údajů na office@liftadvisory.com.mt nebo pomocí níže uvedené poštovní adresy. Zástupcem Dama N.V. v EHP je Lift Advisory Limited, 206 Wisely House, Old Bakery Street, Valletta, Malta.

Registrací hráčského účtu na webové stránce potvrzujete svůj souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů a nechcete nám poskytnout osobní údaje, které požadujeme, nepoužívejte prosím tuto webovou stránku.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto zásady ochrany osobních údajů představují dohodu mezi vámi a společností. Tyto zásady můžeme pravidelně upravovat. I když se budeme snažit vás o těchto změnách informovat, doporučujeme vám tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně sledovat. Vaše další používání webových stránek a/nebo jejich služeb bude představovat váš souhlas se zásadami ochrany osobních údajů.

2. Informace, které shromažďujeme

Osobní údaje, o kterých použití a zpracování můžeme požádat, zahrnují mimo jiné:

a) Jakékoli informace, které nám poskytnete při vyplňování formulářů na našich stránkách pro registraci účtu, jakož i jakékoli další údaje, které dále zadáte prostřednictvím webových stránek nebo e-mailu (např. křestní jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa), telefonní číslo);

b) Korespondence prováděná s námi prostřednictvím webové stránky, e-mailů, webových chatů nebo jiných komunikačních prostředků;

c) Veškerá historie transakcí účtu hráče, ať už k tomu dochází prostřednictvím webových stránek nebo jiných komunikačních prostředků;

d) Přihlašovací údaje k webovým stránkám a jejich podrobnosti, včetně provozních údajů, údajů o poloze GeoIP, údajů o prohlížeči/zařízení, webových protokolů, protokolů aktivit a dalších informací zaznamenaných v našem systému;

e) Doklady a důkazy, které od vás rozumně požadujeme, abychom ověřili váš účet, zpracovali vklady nebo výběry a provedli kontroly proti podvodům (z vlastní iniciativy nebo v souladu s platnými právními předpisy). Mezi takové důkazy patří skenování pasů, doklady o platbě, bankovní výpisy atd.

f) Účast na průzkumu nebo jakákoli jiná hodnocení zákazníků, která můžeme čas od času provést.

3. Jak používáme vaše informace

Zpracováváme osobní údaje, které od vás shromažďujeme, abychom mohli poskytovat naše služby. Vaše údaje použijeme zejména pro následující účely:

a) Zpracování vašich sázek a transakcí. To zahrnuje používání vaší kreditní karty a online platebních systémů;

b) Poskytování her a dalších doplňkových služeb, které hledáte na našich webových stránkách;

c) Poskytování zákaznické podpory, jako je pomoc s nastavením a správou vašeho účtu;

d) Identifikace a provedení nezbytných ověřovacích kontrol;

e) Poskytování informací o našich propagačních nabídkách registrovaným hráčům nebo poskytování propagačních informací od našich vybraných obchodních partnerů, spolupracovníků a přidružených společností (pouze pokud hráči výslovně souhlasili s přijetím těchto marketingových materiálů);

f) Dodržování zákonných povinností, včetně dodržování zákonů proti praní špinavých peněz (AML) a boje proti financování terorismu (CFT);

g) Monitorování a vyšetřování transakcí za účelem prevence podvodů, zneužívání podmínek, praní peněz a jiných nezákonných nebo nepravidelných herních činností;

h) Analýza zákaznických trendů prostřednictvím hodnocení studií trhu (účast v průzkumech není povinná a vždy se můžete rozhodnout nezúčastnit se);

i) Provádění výzkumu a statistické analýzy agregovaných údajů.

4. Marketingová komunikace

Pokud jste se rozhodli, že nechcete dostávat propagační materiály, můžeme vaše osobní údaje, včetně vaší e-mailové adresy a telefonního čísla, použít k zasílání marketingové komunikace týkající se produktů, služeb a propagačních akcí. To může zahrnovat informace o produktech a službách od našich obchodních partnerů, jako jsou poskytovatelé kasinových her.

Kdykoli se rozhodnete přestat dostávat takové marketingové a reklamní materiály, můžete se pro to rozhodnout v nastavení účtu hráče nebo kontaktovat naši zákaznickou podporu na adrese support@7bitcasino.com.

Dále si všimněte, že přijetím jakékoli soutěžní ceny nebo výher od nás souhlasíte s použitím vašeho jména a/nebo přezdívky pro reklamní a propagační účely bez další kompenzace, s výjimkou případů, kdy to zakazuje zákon.

5. Získávání osobních informací

Bez vašeho vědomí nebudeme o vás shromažďovat žádné osobní údaje. Můžeme však automaticky shromažďovat určité údaje, které jste poskytli prostřednictvím používání našich služeb a prostřednictvím vašich interakcí s námi.

Zákonně můžeme také obdržet určité osobní údaje od online prodejců a poskytovatelů služeb, jako jsou společnosti zabraňující podvodům. Kromě toho si vyhrazujeme právo využívat služby poskytovatelů třetích stran za účelem poskytování technické podpory pro zpracování vašich online transakcí a herního obsahu.

Berte na vědomí, že nám může být udělen přístup k jakýmkoli informacím, které můžete poskytnout prodejcům, poskytovatelům služeb a službám elektronického obchodování třetích stran. Ujišťujeme vás, že použijeme a zabezpečíme všechny takto získané osobní údaje takovým způsobem, jak je uvedeno v těchto zásadách. Veškeré informace, které poskytnete, budou poskytnuty třetím stranám mimo společnost v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a my podnikneme veškeré nezbytné kroky, abychom zajistili, že naše dohody s poskytovateli služeb třetích stran budou vždy chránit vaše soukromé informace.

6. Příjemci údajů

Informace, které jste nám poskytli, můžeme předat dalším subjektům v rámci naší skupiny společností a našim obchodním partnerům. Mezi tyto společnosti patří naše mateřské společnosti, jejich mateřské společnosti a všechny dceřiné společnosti těchto příslušných společností, jakož i další společnosti, se kterými obchodujeme a uzavíráme nezbytné dohody. Zpracování vašich údajů může provádět společnost nebo jiný subjekt v naší skupině, který může ke splnění těchto potřeb zpracování údajů využít třetí stranu.

Zaměstnanci společnosti, konkrétněji pověřenec pro ochranu osobních údajů, pověřenec pro problematiku praní peněz, analytici plateb a boje proti podvodům, agenti zákaznické podpory, členové týmu pro zachování zákazníků, manažeři VIP hráčů a další vybraní zaměstnanci, budou mít také přístup k vašim osobním údajům za účelem výkonu jejich povinností a poskytnutí pomoci.

Naši zaměstnanci, kteří mají přístup nebo jsou spojeni se zpracováním osobních údajů hráče, podepsali dohody o zachování důvěrnosti, aby respektovali důvěrnou povahu informací hráče podle příslušných zákonů o hrách, ochraně údajů a soukromí.

Abychom vám mohli poskytnout efektivní službu, můžeme my nebo naši poskytovatelé služeb požadovat přenos vašich osobních údajů z jedné země do druhé v regionech Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) a také k některým zpracovatelům údajů, kteří mohou mít sídlo mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Proto procházením webových stránek a elektronickou komunikací s námi potvrzujete a souhlasíte s naším (nebo našimi dodavateli nebo subdodavateli) zpracováním vašich údajů v těchto zemích. Vždy vynaložíme maximální úsilí, abychom zajistili, že s vašimi informacemi a údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

7. Předávání údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám

Můžeme zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, nařízení nebo jiné zákonné předvolání nebo rozkaz. Můžeme také sdělit vaše osobní údaje regulačnímu nebo donucovacímu orgánu, pokud se domníváme, že je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů společnosti, jejích zákazníků nebo jakékoli třetí strany

Osobní údaje budou třetím stranám poskytnuty pouze v následujících případech:

a) Kde to od nás vyžaduje zákon;

b) Pokud webová stránka potřebuje sdílet údaje se svými zpracovateli plateb, aby usnadnila platební transakce v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů. (Zejména většinu transakcí bankovních karet zpracovává Wirecard Bank AG, jejíž

c) Pro dodržování naší právní a regulační povinnosti a odpovědnosti vůči příslušným licenčním a regulačním orgánům, jakož i veškeré povinnosti a odpovědnosti vyplývající z jakýchkoli jiných platných právních předpisů a jakýchkoli dalších příslušných regulačních orgánů v jiných jurisdikcích;

d) Pokud se společnost domnívá, že zveřejnění je nezbytné k ochraně bezpečnosti společnosti nebo hráče nebo bezpečnosti ostatních, vyšetřování podvodu nebo reakce na žádost vlády;

e) Pokud naši poskytovatelé marketingových služeb požadují údaje k plnění svých úkolů;

f) Jakékoli jiné třetí straně s předchozím souhlasem hráče.

Ke zpracování omezených osobních údajů naším jménem používáme zpracovatele údajů třetích stran. Tito poskytovatelé služeb podporují webovou stránku, zejména v souvislosti s hostováním a provozováním webů, marketingem, analýzou, zlepšováním webů a zasíláním e-mailových zpravodajů. Zajistíme, aby přenos osobních údajů příjemci byl v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů a aby byly zpracovateli uloženy stejné povinnosti, jaké nám ukládá příslušná smlouva o poskytování služeb.

Naše webové stránky mohou také obsahovat funkce sociálních médií (např. tlačítka „sdílet“ nebo „lajkovat“). Tyto funkce poskytují platformy sociálních médií třetích stran, jako je Facebook. Pokud jsou údaje shromažďovány tímto způsobem, řídí se jejich zpracování zásadami ochrany osobních údajů příslušných platforem sociálních médií.

Kromě výše uvedeného můžeme také uvolnit osobní údaje, pokud získáme nějaké nové společnosti. Pokud by společnost prošla změnami ve své struktuře, jako je fúze, akvizice jinou společností nebo částečná akvizice, je velmi pravděpodobné, že osobní údaje našich zákazníků budou zahrnuty do prodeje nebo převodu. V rámci našich zásad budeme naše hráče informovat e-mailem před vykonáním takového přenosu osobních údajů.

Upozorňujeme, že náš obsah může odkazovat na webové stránky třetích stran pro poskytování relevantních referencí. Nejsme zodpovědní za takový externí obsah, který může obsahovat samostatné zásady ochrany osobních údajů a zveřejnění zpracování údajů.

8. Uchovávání údajů

Jak je uvedeno v našich Pravidlech a podmínkách, můžete se vy i kasino rozhodnout, že budete mít svůj hráčský účet kdykoli uzavřený. Po uzavření vašeho účtu budeme vaše osobní údaje uchovávat v evidenci tak dlouho, jak to vyžaduje zákon. Tyto údaje mohou být použity pouze v případě, že to vyžadují příslušné orgány v případě dotazů týkajících se finančních a daňových záznamů, podvodů, praní peněz nebo vyšetřování jakékoli jiné nezákonné činnosti

Vezměte na vědomí, že z důvodu předpisů proti praní peněz v licencovaných herních jurisdikcích v Evropské unii jsme povinni uchovávat osobní údaje hráčů předložené během registrace a jakékoli údaje předávané během funkčního období hráčského účtu po dobu minimálně pět let od poslední transakce hráče nebo uzavření účtu. Žádosti o vymazání před uplynutím této lhůty proto nelze uspokojit

9. Bezpečnost vašich údajů

Tímto bereme na vědomí, že při shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů pro účely správy vašeho hráčského účtu jsme vázáni přísnými právními ustanoveními o ochraně osobních údajů

V důsledku toho se snažíme chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí v souladu s nejlepšími obchodními postupy a platnými předpisy. Jsme odhodláni poskytovat bezpečné služby hráčům a přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že všechna data, která jste nám poskytli, zůstanou v bezpečí

K hráčskému účtů lze přistupovat pouze pomocí jeho jedinečného ID a hesla. Můžete také nastavit dvoufaktorové ověřování (2FA) jako další ochranu před neoprávněným použitím vašeho účtu. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti svých přihlašovacích údajů a zajištění, že k nim nebude mít přístup jiná osoba

10. Kontaktujte nás

Pokud jde o tyto zásady, můžete nás kdykoli kontaktovat, pokud si přejete:

a) Potvrdit přesnost osobních údajů, které jsme o vás nashromáždili;

b) Zeptat se nás na použití vašich osobních údajů;

c) Zakázat budoucí použití vašich údajů pro účely přímého marketingu;

d) Aktualizovat nebo opravit jakékoli informace, které jste nám poskytli (v takových případech poskytnete jakékoli důkazy, které můžeme přiměřeně požadovat k provedení těchto změn). Upozorňujeme, že je nezákonné poskytovat nám nepravdivé informace o vás a je vaší odpovědností zajistit, abychom byli vždy informováni o vašich opravdových údajích.

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu údajů („DPO“), který je odpovědný za dohled nad otázkami týkajícími se těchto zásad ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo ochrany vašich údajů, neváhejte kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu údajů na adrese dpo@damacasino.com

Pokud se nacházíte v EHP, můžete také kontaktovat našeho zástupce v EHP ohledně jakýchkoli dotazů na ochranu údajů na office@liftadvisory.com.mt nebo pomocí níže uvedené poštovní adresy. Zástupcem Dama N.V. v EHP je Lift Advisory Limited, 206 Wisely House, Old Bakery Street, Valletta, Malta.

Kromě toho máte podle Článku 77 GDPR právo podat stížnost týkající se zpracování vašich údajů u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení.

11. Politika cookie

Když navštívíte web, náš systém automaticky shromažďuje informace o vaší návštěvě, jako je váš prohlížeč, adresa IP a odkazující web. Toto shromažďování lze provést ve spolupráci s našimi poskytovateli platforem a partnery. Můžeme od nich obdržet obecné demografické údaje nebo údaje o používání našich webových stránek. Nepoužíváme automaticky shromážděné informace k vaší osobní identifikaci bez dalšího souhlasu.

Ke shromažďování dotyčných informací používáme soubory cookie a podobné sledovací nástroje. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo zařízení při návštěvě našich webových stránek. Některé soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webových stránek; ostatní zlepšují vaše zkušenosti s webem a pomáhají nám poskytovat lepší služby. Níže uvádíme typy souborů cookie, které používáme, a jejich účely.

Požadované soubory cookie: umožňují navigaci a základní funkčnost webových stránek, např. přístup do členských oblastí webových stránek.

Funkční soubory cookie: umožňují nám analyzovat využití vašeho webu a váš výběr na webu (např. váš klíč relace, jazyk nebo oblast), abychom mohli tato nastavení uložit a nabídnout vám víc personalizovanou zkušenost.

Reklamní soubory cookie: umožňují nám posoudit, jak efektivní je náš obsahový marketing. Tyto soubory cookie poskytují naši partneři ke sledování návštěv webových stránek a registrací nových hráčů z reklamy. Vaše osobní údaje (například jméno nebo e-mail) nesdílíme s přidruženými partnery, s výjimkou údajů o návštěvách stránek shromážděných přímo takovými reklamními soubory cookie. Údaje o návštěvě vašeho webu však mohou být spojeny s dalšími osobními údaji, které poskytovatelé shromažďují z jiných zdrojů. Druhé externí zpracování údajů se řídí oznámeními o ochraně osobních údajů a zásadami těchto poskytovatelů třetích stran

Kromě výše uvedeného používáme řadu poskytovatelů služeb třetích stran, kteří také nastavují soubory cookie na tomto webu, za účelem doručení služeb, které nám poskytují. Mezi tyto služby patří mimo jiné to, že nám pomáhají zlepšovat vaše zkušenosti sledováním vaší aktivity na webových stránkách, měřením účinnosti webových stránek a účinnosti našich marketingových kampaní.

Většina online prohlížečů cookies automaticky přijímá. Pokud chcete, je možné zablokovat některé nebo všechny soubory cookie nebo odstranit soubory cookie, které již byly nastaveny, změnou nastavení vašeho prohlížeče. Doporučujeme vám však neblokovat nebo mazat soubory cookie, protože to může omezit vaše používání našich webových stránek

12. Netent hry

Když hrajete kasinové hry vyvinuté společností NetEnt, platí také zásady ochrany soukromí společnosti NetEnt. Tyto zásady můžete nalézt zde.

Používáme cookies.

close